Psycholoog Gent

         

Welkom op de site van mijn praktijk voor psychoanalyse en psychotherapie. Ik werk als psycholoog in Gent en richt mij tot wie te kampen heeft met psychische problemen. Deze kunnen verschillende vormen aannemen:


-stemmingsstoornissen (vb. depressieve gevoelens, suïcidaliteit)

-angstverschijnselen (vb. faalangst)

-remmingen en destructieve herhalingspatronen, problemen met agressiebeheersing  

-seksuele- en/of relationele problemen

-piekeren  en hoogsensitiviteit

-"burn-out", werkgerelateerde problemen, studiemoeilijkheden

-oververmoeidheid, slapeloosheid, concentratieproblemen

-eetstoornissen

-verslavingsproblemen (alcohol, medicatie, drugs)

-moeilijkheden  met belangrijke levenskeuzes (vb. aanhoudende twijfels rond werk, relatie,...)   

-problemen rond de opvoeding van kinderen en jongeren

-… 


Wanneer deze moeilijkheden blijven aanhouden en je het gevoel krijgt deze niet alleen (en met hulp van de naaste omgeving) te kunnen doorbreken, dan is het raadzaam om iemand te zoeken bij wie je op gesprek kan gaan. Ben je op zoek naar een psycholoog of psychotherapeut in Gent, dan kan je mij bellen om een eerste afspraak te maken.